Kuulutame välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

  • ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja - 0,46 ametikohta;
  • bioloogia ja geograafiaõpetaja - 0,5 ametikohta;
  • kehaline kasvatus (suusatamine, kõik tunnid toimuvad õues) - 0,21 ametikohta.

Konkurss on avatud kuni 15.06.2018 (18.00)

Sooviavaldus ja haridust tõendavad dokumendid palume saata e-maili aadressile

Info telefonil 555 15 849

Tööle asumine alates 3.september 2018