2019/2020 õppeaastaks kuulutatakse välja konkursid järgmistele õpetajatele:

  • bioloogia 5 tundi
  • geograafia 5 tundi
  • 1.klassi õpetaja 11 tundi
  • kehaline kasvatus (suusatamine) 5 tundi
  • ajalugu 9 tundi
  • ühiskonnaõpetus 3 tundi
  • arvutiõpetus 6 tundi
  • tugiisik 10 tundi

Kandideerimise tähtaeg 1.juuli 2019

Kandideerimise dokumendid (avaldus koos motivatsioonikirjaga, CV, haridusttõendavad dokumendid) võib saata koos digiallkirjaga e-mailile

Lisainfo telefonil 555 15 849